Profil kompetencji to najprościej rzecz ujmując, spis zdolności i zbiór cech, jakie powinien posiadać idealny kandydat/kandydatka na stanowisko recepcjonisty/recepcjonistki. Sporządzenie takiego profilu kompetencyjnego jest zasadne zwłaszcza z perspektywy pracodawcy, któremu zależy na wyborze najwłaściwszej osoby. Jednak z punktu widzenia potencjalnych kandydatów, również warto znać preferencje pracodawców, dotyczące tego właśnie stanowiska. Pozwoli to odpowiedzieć sobie na pytanie: czy nadaję się do bycia recepcjonistą?

Po pierwsze należy zaznaczyć, że praca recepcjonisty to praca z ludźmi – wymaga zatem nieustannego nawiązywania i podtrzymywania kontaktów międzyludzkich. W związku z tym podstawową cechą, znajdującą się w profilu kompetencyjnym recepcjonisty jest komunikatywność. Nie bez znaczenia wydają się tutaj także uprzejmość, miła aparycja i znajomość zasad savoir-vivr’u. Recepcjonista musi także doskonale znać język angielski, ale bez wątpienia mile widziana będzie również znajomość innego języka obcego – zarówno w mowie, jak i w piśmie. Umiejętność rozwiązywania konfliktów i odporność na stres to kolejne z tzw. kompetencji miękkich, mających wpływ na wybór odpowiedniego kandydata. Skrupulatność i odpowiedzialność to z kolei cechy przydatne w pracy z dokumentacją. Nasz profil natomiast zamyka umiejętność, którą warto posiadać, gdyż świetnie podsumowuje listę – wielozadaniowość.

Napisz komentarz