Praca recepcjonistki opiera w głównej mierze na kontaktach z ludźmi i obejmuje kompleksową obsługę gości hotelowych. W związku z tym idealna recepcjonistka powinna przede wszystkich charakteryzować się cechą, którą określimy, jako komunikatywność – a zatem zdolność nawiązywania kontaktów, otwartość i empatia. Wykształcenie takich umiejętności miękkich nie byłoby możliwe bez przestrzegania zasad kultury osobistej, uprzejmości, taktu i dyskrecji.

Idealna recepcjonistka powinna także wzbudzać zaufanie i wykazywać się zdolnością przekonywania i negocjacji. Odporność emocjonalna i radzenie sobie ze stresem to kolejne cechy niezbędne w miejscu pracy, gdzie zdarzają się nie tylko klienci roszczeniowi, ale również niespodziewane, nieraz niecodzienne sytuacje. W takich wypadkach atutem będzie także szybkość reakcji i umiejętność znajdowania właściwych rozwiązań.

Zadania biurowe z kolei wymagają dokładności, zdolności organizacyjnych, uczciwości, refleksu i podzielności uwagi. Ważna jest również odporność fizyczna, gdyż zmiany na tym stanowisku są zwykle 12-godzinne i obejmują także godziny nocne.

Napisz komentarz