Każdy recepcjonista zatrudniony w różnych hotelach, firmach, placówkach czy gabinetach posiada zakres obowiązków, z którymi musi się zmierzyć i które musi zrealizować. Zakres ten jest różny i zależy od branży, wielkości i standardu placówki, recepcjonistka Zabrze. Do najważniejszych zadań zawodowych recepcjonistki, jakie udało mi się wyselekcjonować z wszystkich obowiązków osób pracujących w tym zawodzie należą:

 • Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Gromadzenie i tworzenie bazy danych klientów indywidualnych i grup zorganizowanych;
 • Archiwizacja umów i dokumentów związanych z obsługą ruchu turystycznego;
 • Obsługa ruchu turystycznego, potwierdzanie rezerwacji, prowadzenie korespondencji, udzielanie informacji o świadczonych usługach, zameldowanie i wymeldowywanie gości, w tym obsługiwanie gości o specjalnym statusie (VIP, biznesmenów);
 • Sprzedaż usług hotelarskich i gastronomicznych – ustalanie zestawu oferowanych usług, przygotowanie oferty, obliczanie i inkasowanie należności oraz organizowanie usług turystycznych, rekreacyjno-sportowych, gastronomicznych, kongresów, targów, zjazdów, bankietów i innych imprez;
 • Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej zakładu hotelowego, między innymi w celu ustalenia wskaźników wykorzystania bazy hotelowej, wskaźników obrotów i opłacalności prowadzonej działalności;
 • Monitorowanie rynku usług hotelarskich, opracowywanie i uaktualnianie oferty usługowej, promowanie oferowanych usług z wykorzystaniem różnorodnych form reklamy;
 • Współpraca z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich oraz innymi oferentami usług hotelarskich w zakresie wzajemnej informacji i rezerwacji usług, obliczanie i inkasowanie lub wypłata prowizji;
 • Kierowanie zespołem podległych pracowników;
 • Przekazywanie informacji do innych działów w hotelu;
 • Sporządzanie i dostarczanie do kontroli przełożonym ustalonych przez nich informacji, dokumentów i sprawozdań;
 • Ocena jakości pracy podległego zespołu.
Napisz komentarz