Poszukując informacji na temat zatrudnienia w zawodzie recepcjonistki w Bydgoszczy, natrafiłam na ciekawą stronę mówiącą o wadach i zaletach tego stanowiska pracy. Pod każdym artykułem czytelnicy mieli szansę wypowiedzieć się na temat pracy na recepcji, wydać swoją opinię, zachwalić lub ponarzekać.

Większość przeczytanych przeze mnie opinii była zdecydowanie pozytywna. Duża część czytelników wspomniała, że praca na recepcji daje lub dawała im poczucie spełnienia zawodowego i stabilizacji finansowej. Zarobki może nie były jakieś przeogromne, jednak wystarczały na utrzymanie i przeżycie do następnej wypłaty. Wielu opiniodawców chwali codzienny kontakt z klientem, który mimo swojej uciążliwości i stresogenności pozwala wykształcić w sobie cechy, które bardzo przydają się w życiu codziennym – spokój, opanowanie, radzenie sobie w trudnych sytuacjach oraz odpowiedzialność.

Część wypowiadających się osób do pracy recepcjonisty nastawiona była neutralnie, recepcjonistka Bydgoszcz. Nie była to ich ani najlepsza, ani najgorsza praca, a jej wykonywanie nie wiązało się z jakimiś szczególnie pozytywnymi lub negatywnymi emocjami. Osoby te pracę w recepcji traktowały zazwyczaj jako element przejściowy między jednym stanowiskiem pracy a drugim.

Najmniej liczną grupę wśród opiniodawców stanowiły osoby, które do pracy na recepcji nastawione były wyłącznie negatywnie: niska płaca, praca w ciągłym stresie, trudni klienci i niemili menedżerowie. W ich mniemaniu zawód recepcjonistki był jednym z najgorszych, a wszyscy, którzy wypowiadają się na jego temat pozytywnie są albo nienormalni albo podstawieni.

Napisz komentarz