Praca w charakterze recepcjonistki to marzenie wielu młodych ludzi, zwłaszcza dziewcząt. Od przyszłych kandydatów wymaga rozwiniętych zdolności interpersonalnych oraz organizacyjnych, a także biegłej znajomości przynajmniej jednego języka obcego. Niesie za sobą jednak często wiele niedogodności, związanych bezpośrednio ze specyfiką zawodu, między innymi pracę w godzinach nocnych. Dodatkowo wymaga bezdyskusyjnego opanowania i dyskrecji w kontaktach z klientami, co nie zawsze jest łatwe.

Czy wobec tego praca recepcjonistki jest opłacalna? Jak kształtują się jej zarobki? Średnie wynagrodzenie brutto wynosi 2600 zł i w zależności od regionu kraju oraz rangi hotelu może wahać od 2200 do 3100 zł. brutto. Oczywiście osoba zatrudniona na umowę o pracę (a taki rodzaj zatrudnienia przeważa w tym zawodzie) może także liczyć na premie uznaniowe, a także benefity pozapłacowe, jak prywatna opieka medyczna czy dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych. Recepcjoniści mogą również spodziewać się napiwków oraz możliwości dorobienia nadgodzinami, co przyczynia się do znacznego wzrostu ich miesięcznych wynagrodzeń.

Napisz komentarz