Najpopularniejszą drogą zostania profesjonalną recepcjonistką jest ukończenie kursu lub szkolenia dedykowanego dla tego zawodu. Średni czas trwania specjalistycznych kursów wynosi około 100 godzin i każdorazowo odbywa się w trybie weekendowym.

Zasadniczo, szkolenia najczęściej podzielone są na cztery moduły. Dotyczą one zagadnień wstępnych, organizacji pracy na recepcji oraz w hotelu, a także wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy recepcjonisty.

Pierwszy moduł obejmuje zagadnienia związane z historią, prekursorami hotelarstwa i klasyfikacją hoteli oraz określa podstawowe pojęcia hotelarskie i podstawy prawne.

Moduł drugi dotyczy obowiązków i zadań recepcjonistów, zasad savoir vivr’u, usług hotelarskich, kodeksu etyki hotelarza i standardów obsługi (również gości VIP), meldowania, depozytów, reklamacji, rozliczeń kosztów pobytu oraz obsługi osób niepełnosprawnych.

Moduł trzeci skupia się na promocji, reklamie, organizacji pracy współpracowników, organizacji imprez i konferencji, współpracy z biurami podróży oraz zarządzaniu jakością.

Moduł ostatni określa sposób wykorzystania technologii informatycznej w pracy recepcjonisty oraz wyjaśnia obsługę specjalistycznych programów komputerowych.

Napisz komentarz