Główny specjalista w Departamencie Monitoringu i Pomocy Technicznej (DM) w Wydziale Monitoringu II - POPW i CEF (WMII)

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko
Główny specjalista w Departamencie Monitoringu i Pomocy Technicznej (DM) w Wydziale Monitoringu II - POPW i CEF (WMII)
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 49/2022

Dołącz do CUPT!
Dążymy do zapewnienia pracownikom atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków płacy i pracy. Największym naszym kapitałem są pracownicy. Razem będziemy tworzyć przyjazną i nowoczesną Instytucję!


Zapraszamy do odwiedzenia strony CUPT

 

Warunki do spełnienia i nasze oczekiwania od Kandydata do zatrudnienia:
Podstawowe obowiązki:

 • Sporządzanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji okresowych, zestawień, raportów, prezentacji i analiz z zakresu monitoringu i sprawozdawczości w odniesieniu do projektów POPW 2014-2020, CEF i CEF2 oraz w przyszłości – KPO, m.in. w celu przygotowywania cyklicznych sprawozdań oraz informacji ad hoc na potrzeby Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Infrastruktury, CUPT itd.
 • Przygotowywanie deklaracji wydatków POPW 2014-2020.
 • Prognozowanie i monitorowanie realizacji celów poświadczeń wydatków w zakresie POPW 2014-2020.
 • Opracowywanie danych, będących podstawą do sporządzenia materiałów do projektu budżetu państwa oraz w zakresie budżetu zadaniowego.
 • Współpraca z pracownikami wydziału przy przygotowywaniu analiz zbiorczych w Excel odnośnie realizacji projektów z perspektywy finansowej 2014-2020 oraz kolejnej (Strategiczna Analiza Projektów), w tym przygotowywanie wizualizacji danych w postaci wykresów, przygotowywanie prezentacji podsumowujących wykonane analizy w Power Point.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe. Staż pracy minimum 3 lata.

Wymagania dodatkowe:

 • Bardzo dobra znajomość arkuszy kalkulacyjnych, w tym Excel, również w zakresie prezentacji danych (wykresy).
 • Bardzo dobra znajomość programów do prezentacji – minimum Power Point, mile widziane Prezi.
 • Mile widziana znajomość funkcjonowania systemu SL2014.
 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy europejskich związanego z monitorowaniem, sprawozdawczością oraz analizowaniem postępów i zagrożeń realizacji projektów.
 • Znajomość procedur, wytycznych i zaleceń dla perspektywy finansowej 2014–2020 oraz 2021-2027.
 • Wiedza w zakresie celów i sposobu realizacji programów operacyjnych.
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (w zakresie podziału, zasad organizacji i działania).
 • Umiejętność analitycznego myślenia i przygotowywania zbiorczych analiz.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Rzetelność i terminowość.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 • Znajomość języka angielskiego.

Wykaz Dokumentów aplikacyjnych:

 • CV zawierające dane osobowe, o których mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.).
 • List motywacyjny (opcjonalnie).

Prosimy o przesyłanie Aplikacji przy uwzględnieniu, że:

 • w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza przepisy art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.), prosimy o zawarcie w Aplikacji klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej Aplikacji, przez
Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, przekazanych dla potrzeb rekrutacji na
stanowisko, na które aplikuję. Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy.”

 • w przypadku podania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO1 (tzw. dane szczególnych kategorii), wymagane jest zawarcie w Aplikacji dodatkowo klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. dane szczególnych kategorii). Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy”

Aplikacje należy przesyłać za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ wraz z podaniem nazwy stanowiska i numeru rekrutacji w tytule maila.

 • CUPT zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane Aplikacje.
 • Aplikacje bez wskazanego numeru rekrutacji mogą nie brać udziału w rekrutacji, chyba że z ich treści jednoznacznie wynika, w której rekrutacji kandydat składający Aplikację bierze udział.
 • CUPT będzie kontaktował się z kandydatem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Termin składania Aplikacji upływa w dniu 26/07/2022 r.

Najnowsze oferty

Aktywny od: dzisiaj

Recepcjonista / Recepcjonistka

Pracodawca: Medicover sp. z o.o.

ZOBACZ WIĘCEJ

śląskie / Katowice, ul. Św. Jacka 14

Dołącz do nas, jeśli dobrze radzisz sobie ze stresem, a problem jest dla Ciebie wyzwaniem, jesteś samodzielna/y w działaniu i posiadasz umiejętność podejmowania szybkich decyzji pod wpływem presji czasu, wyróżniasz się inicjatywą i odpowiedzialnością, znasz...

Aktywny od: dzisiaj

Asystent / Asystentka Zespołu

Pracodawca: ZENTRALE TECHNIK Polska

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Pruszków, ul. Parzniewska 10

Zadania obsługa sekretariatu, dbania o prawidłowy obieg dokumentów biura zamawianie materiałów biurowych i innych, niezbędnych dla funkcjonowania biura wsparcie działu HR (badania lekarskie, szkolenia BHP etc.) zakładanie projektów w programie koncernowym wsparcie i...

Aktywny od: dzisiaj

Pracownik Biurowy

Pracodawca: WALTER KOMPRESSORTECHNIK POLSKA Sp. z o.o.

ZOBACZ WIĘCEJ

łódzkie / Łódź, Teofilów

Zakres zadań: Kompletowanie i archiwizacja niezbędnych dokumentów Kontakt telefoniczny i mailowy z klientami firmy Obsługa umów,ofert, realizacja zamówień i wysyłek Wystawianie zleceń i faktur Współpraca z pozostałymi działami firmy Koordynacja pracy...