Samodzielny Referent ds. Windykacji

Ogłoszenie numer: 7117059, z dnia 2022-06-21

DYREKTOR ZARZĄDU BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

( 44 ) SAMODZIELNY REFERENT ds. windykacji

w DZIALE WINDYKACJI ZASOBÓW NIEMIESZKALNYCH

1 etat

Samodzielny Referent ds. Windykacji

Miejsce pracy: Szczecin

 

Opis stanowiska

Zakres zadań na stanowisku: windykacja należności z tytułu opłat za pomieszczenia gospodarcze, dzierżawy gruntów pod pojemniki na odpady i inne zajęcia terenów.

 • Prowadzenie bieżącej analizy zaległości z tytułu opłat za korzystanie z nieruchomości  gruntowych oraz pomieszczeń gospodarczych.
 • Podejmowanie czynności windykacyjnych związanych z zadłużeniem z tytułu opłat za wymienione wyżej nieruchomości.
 • Przyjmowanie interesantów w sprawach regulacji zaległego czynszu, określenie wielkości zadłużenia wynikającego z opłat za nieruchomości wyżej wymienione.
 • Sprawdzanie składanych przez dłużników wniosków o restrukturyzację oraz przygotowywanie projektów oświadczeń woli dotyczących restrukturyzacji zadłużenia
 • Prowadzenie rejestrów dotyczących restrukturyzacji zadłużenia.
 • Przygotowywanie dokumentacji celem skierowania sprawy do sądu o zapłatę i wydanie.
 • Wyjaśnianie spraw związanych z zadłużeniami.
 • Ścisła współpraca z radcami prawnymi, adwokatami i komornikami przez cały okres trwania postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • Merytoryczny nadzór nad wnoszeniem opłat dotyczących kosztów postępowania sądowego i komorniczego związanego z windykowaną należnością, postępowaniem o wydanie itp.
 • Współpraca z właściwymi przedmiotowo wydziałami Urzędu Miasta w zakresie windykacji należności.
 • Wykonywanie innych czynności na polecenie przełożonych, nie objętych niniejszym zakresem a nie będących w sprzeczności z zajmowanym stanowiskiem.
 • Stosowanie aktualnie obowiązującej instrukcji windykacji.
 • Występowanie w imieniu ZBiLK w ramach udzielonego mu  przez Dyrektora ZBiLK pełnomocnictwa

Warunki pracy na stanowisku:

 • Podstawowy system czasu pracy, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy.
 • Praca przy monitorze ekranowym.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Wykształcenie średnie i co najmniej 3 lata ogólnego stażu pracy lub wyższe i co najmniej 3 lata stażu pracy.
 • Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku: dobra znajomość obsługi komputera, znajomość Kodeksu cywilnego w części dotyczącej najmu i dzierżawy, znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wymagania pożądane:

 • Preferowane wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie zawodowe w pracy o podobnym charakterze

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 • List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem,
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,
 • Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach ( kursy, szkolenia),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • Oświadczenie kandydata potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego ( poświadczone własnoręcznym podpisem).
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (poświadczone własnoręcznym podpisem).
 • Oświadczenie kandydata, że nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (poświadczone własnoręcznym podpisem).
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez ZBiLK. Jednocześnie oświadczenie, że udziela zgody dobrowolnie oraz ze został/a poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie ( poświadczone własnoręcznym podpisem)
 • Oświadczenie kandydata załącznik nr 1 - dostępny do pobrania się na stronie internetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w zakładce „ Zgłoś naruszenie”
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Najnowsze oferty

Aktywny od: dzisiaj

Asystent ds. Uprawnień

Pracodawca: Medicover Sp. z o.o.

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Warszawa

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Udział w procesie zarządzania dostępami do systemów informatycznych wykorzystywanych w firmie (rejestracja, weryfikacja wniosków, nadawanie/modyfikowanie/odbieranie uprawnień i dostępów pracownikom) Weryfikację i...

Aktywny od: dzisiaj

Recepcjonistka / Recepcjonista

Pracodawca: CENTRUM MEDYCZNE MML SP. Z O.O.

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Warszawa, Plac Grzybowski ul. Bagno 2, wejście E

Zakres obowiązków: bezpośrednia i telefoniczna obsługa pacjentów, kompleksowa obsługa recepcji, udzielanie informacji o zakresie i możliwościach wykonywania usług, dbanie o pozytywny wizerunek firmy, prowadzenie i archiwizacja dokumentacji, praca na pełny etat w...

Aktywny od: dzisiaj

Recepcjonistka (k/m)

Pracodawca: Coral Travel Poland Sp. z o.o.

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Warszawa

Oferujemy: Zatrudnienie w doświadczonym, zgranym zespole, w oparciu o umowę o pracę Pakiet benefitów (karta lunchowa, platforma myBenefit, karta Multisport, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe oraz zniżki na wakacje) Do Twoich obowiązków należeć będzie:...