Pracownik obsługi dokumentów - staż / praktyka zawodowa

Fines S.A.
poszukuje
pracownika do centrali firmy

Fines S.A. jest ogólnopolskim liderem na rynku pośrednictwa finansowego w zakresie pożyczek gotówkowych i konsolidacyjnych w sieci agencyjnej. Współpracujemy z siecią 2.500 biur kredytowych na terenie całego kraju. Jesteśmy członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, laureatem programu Solidna Firma 2007 - 2018 oraz Firma Fair Play.


Naszym potencjałem jest pełen idei i zaangażowania zespół pracowników. Tworzymy nowoczesne i rozwojowe środowisko pracy oraz przyjacielski klimat sprzyjający kreatywności, otwartości i współpracy. Jeśli chcesz pracować z nami, aplikuj na stanowisko:

Pracownik obsługi dokumentów - staż / praktyka zawodowa
Miejsce pracy: Sopot
Główne zadania:
 • Weryfikacja kompletności umów kredytowych/pożyczkowych (czynności po uruchomieniu kredytu/pożyczki)
 • Przygotowywanie cotygodniowych wysyłek dokumentacji kredytowej
 • Obsługa korespondencji przychodzącej - kierowanie do właściwego działu
 • Skanowanie dokumentów
 • Wprowadzanie danych do systemu informatycznego
 • Porządkowanie, ewidencjonowanie i archiwizowanie dokumentów
 • Przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji w archiwum zewnętrznym
 • Utrzymywanie porządku i sprawowanie opieki nad archiwum
 • Prowadzenie innych prac administracyjno-biurowych
Nasze oczekiwania:
 • Dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • Dobra organizacja pracy, samodzielność, systematyczność
 • Mile widziane doświadczenie związane z administracją biurową
 • Dyspozycyjność co najmniej 5 dni w tygodniu po 6 godzin dziennie
Oferujemy:
 • Praktykę zawodową na podstawie Umowy zlecenia na okres czerwiec-sierpień 2022
 • Dofinansowanie posiłków lunchowych
 • Wspaniałą atmosferę i pracę w kreatywnym zespole
 • Wynagrodzenie w wysokości 20,00 zł. brutto/ godzinę.
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach obecnego procesu rekrutacji
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Fines S.A. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fines Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

1) Administratorem danych osobowych kandydata do pracy jest FINES S.A. z siedzibą w Sopocie (81-842) przy ul. Józefa Wybickiego 13C, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416708, NIP: 5851412521, REGON: 220007523, (dalej: „Administrator”).
2) Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kierować na adres e-mail: iodo@fines.pl.
3) Dane osobowe kandydata do pracy w Fines S.A. podane w dokumentacji rekrutacyjnej przetwarzane będą w szczególności:
a) w celu przeprowadzenie bieżącego procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania są przepisy prawa tj. Kodeksu pracy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest potrzeba zapewnienia odpowiedniego poziomu zatrudnienia pracowników;
b) w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;
c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
4) Dane osobowe kandydata do pracy mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z wykonywaniem procesu rekrutacyjnego, w tym podmiotom będącym dostawcami systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym i kurierom, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne) lub podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe kandydata do pracy mogą być także przekazywane uprawnionym organom, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
5) Dane osobowe kandydata do pracy będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub – w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody – przez okres 2 lat od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do chwili cofnięcia zgody. W przypadku zatrudnienia w Fines S.A. dane osobowe kandydata do pracy podane w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o pracę. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
6) Kandydatowi do pracy przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
7) Kandydatowi do pracy przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Kandydatowi do pracy przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, w związku ze szczególną sytuacją podmiotu danych.  
9) Kandydatowi do pracy przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.  
10) Podanie danych osobowych przez kandydata do pracy ma charakter dobrowolny. Jednakże brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości uwzględnienia zgłoszenia rekrutacyjnego w postępowaniu rekrutacyjnym.


Najnowsze oferty

Aktywny od: dzisiaj

Płatny staż wakacyjny - Asystent / Asystentka w dziale kontroli wewnętrznej

Pracodawca: METRO Global Solution Center Sp. z o.o.

ZOBACZ WIĘCEJ

zachodniopomorskie / Szczecin

Czego potrzebujesz, żeby do nas dołączyć? Zdolności analitycznych Skrupulatności Znajomości angielskiego na poziomie min. B1 Chęci uczenia się Otwartości, rzetelności, umiejętności współpracy

Aktywny od: dzisiaj

Specjalista ds. Organizacji

Pracodawca: KOGENERACJA S.A.

ZOBACZ WIĘCEJ

dolnośląskie / Wrocław

Twój zakres obowiązków: Wsparcie Zarządu i Dyrektora w kwestiach organizacyjnych. Organizacja spotkań biznesowych oraz podróży służbowych. Prowadzenie dokumentacji oraz nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentów. Koordynacja korespondencji...

Aktywny od: dzisiaj

Recepcjonista / Recepcjonistka

Pracodawca: ISS Facility Services Sp. z o.o.

ZOBACZ WIĘCEJ

śląskie / Katowice

Obowiązki: Utrzymanie sprawnego i prawidłowego obiegu dokumentów w biurze Obsługę centrali telefonicznej i korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej Współpraca z dostawcami firmy m.in. z firmami kurierskimi Bieżące zakupy materiałów biurowych, organizacja i...