Asystent / Asystentka koordynatora / koordynatorki ds. zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS)

Ogłoszenie numer: 7023951, z dnia 2022-06-01

Americares

Informacje o Americares: 

Americares to koncentrująca się na zdrowiu organizacja niosąca pomoc i wspierająca rozwój. Reaguje na potrzeby osób dotkniętych biedą lub sytuacjami kryzysowymi, oferując skuteczne programy zdrowotne, leki oraz artykuły medyczne. Americares dociera co roku do ponad 90 krajów i wszystkich 50 stanów USA z innowacyjnymi programami zdrowotnymi oraz wysokiej jakości pomocą medyczną o wartości ponad 600 milionów USD. Americares to przodujący w skali światowej dostawca non profit darowanych leków i artykułów medycznych.

 

Globalne programy zdrowotne Americares mają na celu reagowanie na kryzysy i inicjowanie zmian dzięki budowaniu dróg do zdrowia oraz życiowych szans. Staramy się wspierać osoby fizyczne, rodziny i ich społeczności w poprawie stanu zdrowia, aby mogły cieszyć się nim przez lata i wykorzystywać dzięki niemu swój cały potencjał. 

 

W reakcji na wojnę w Ukrainie Americares zorganizowała w Polsce terenowe zespoły reagowania kryzysowego, które oceniają potrzeby zdrowotne i koordynują dostawy leków oraz zapasów dla Ukrainy. Reakcja Americares koncentruje się na dostarczaniu leków i artykułów medycznych, wspieraniu usług zdrowotnych, a także pomaganiu lokalnym organizacjom, które oferują opiekę w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego uchodźcom oraz osobom poszkodowanym, które doświadczyły urazów psychicznych.

 

Jako globalna organizacja działająca na rzecz zdrowia dbamy o bezpieczne otoczenie dla naszego personelu, partnerów i gości.Wszyscy przedstawiciele personelu Americares oraz goście przebywający na miejscu w dowolnej naszej placówce lub podróżujący w celach służbowych muszą być w pełni zaszczepieni (łącznie z dawką przypominającą, jeżeli przysługuje) przeciwko COVID19, chyba że obowiązuje wyjątek wymagany przez prawo.

 

Americares jest pracodawcą dbającym o równość szans. Nie dyskryminujemy ze względu na rasę, wyznanie, kolor skóry, płeć, orientację seksualną, ekspresję płciową, ciążę lub stan związany z ciążą, wiek, pochodzenie etniczne, rodowód, niepełnosprawność fizyczną lub umysłową, informacje genetyczne, stan cywilny, status weterana ani żadną inną cechę chronioną prawem.

 

Wniosek o ułatwienie związane z niepełnosprawnością umożliwiające udział w procesie aplikacji lub rozmowie kwalifikacyjnej można złożyć.

Asystent / Asystentka koordynatora / koordynatorki ds. zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS)

Miejsce pracy: Kraków

 

Opis stanowiska

Americares zapewnia finansowanie kryzysowe oraz wsparcie techniczne organizacjom lokalnym w Polsce i Ukrainie, które pomagają dzieciom i dorosłym dotkniętym przez kryzys. Asystent(ka) koordynatora/koordynatorki ds. MHPSS pomaga koordynatorowi/koordynatorce ds. MHPSS w całościowej koordynacji działań MHPSS w regionie i zespołu reagowania MHPSS. Obejmuje to pomaganie zespołowi ds. MHPSS w okazywaniu wsparcia technicznego organizacjom pozarządowym z Polski, Ukrainy i krajów sąsiednich. 

 

Obowiązki:

 

Asystent(ka) koordynatora/koordynatorki ds. MHPSS współpracuje z koordynatorem/koordynatorką ds. MHPSS nad nadzorowaniem ogółu działań reagowania MHPSS i programowych w Ukrainie.  Obejmuje to między innymi następujące zadania:

 • Wspieranie doradztwa technicznego dla zidentyfikowanych lokalnych organizacji pozarządowych (oraz w miarę potrzeb rządowych interesariuszy i służb reagowania) oraz praca zespołowa nad ustaleniem odpowiednich celów reakcji kryzysowej zgodnie ze skoordynowanymi celami reakcji, a także wytycznymi i zasadami etycznymi IASC, Americares oraz powiązanymi zasadami.
 • Pomaganie koordynatorowi/koordynatorce ds. MHPSS w codziennym przekazywaniu aktualnych informacji liderowi zespołu, a także pomoc na życzenie w zakresie aktualności organizacyjnych.
 • Monitorowanie i porządkowanie notatek z regularnych spotkań z zespołem regionalnym ds. MHPSS, zespołem centralnym ds. MHPSS oraz innych spotkań wydziału poświęconych tematom technicznym, strategicznym i programowym
 • Koordynacja pracy liderów/liderek ds. MHPSS nad aktualizacją ocen na potrzeby strategii, rozwoju programu i skoordynowanej reakcji. 
 • Współpraca z personelem ds. monitorowania i oceny oraz liderami/liderkami ds. MHPSS w Ukrainie i Polsce nad terminową oceną działań na rzecz budowy potencjału z wykorzystaniem metod ilościowych i partycypacyjnych.
 • Monitorowanie obecności personelu reagowania MHPSS w Ukrainie w grupach roboczych ds. humanitarnych i MHPSS oraz organach koordynujących.
 • Pomoc w budowaniu potencjału dla lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie pierwszej pomocy psychologicznej i wsparcia psychospołecznego, opieki nad personelem, opieki z uwzględnieniem wiedzy o traumie i powiązanych szkoleń
 • Wspieranie działań na rzecz ochrony bezpieczeństwa beneficjentów/beneficjentek z koordynatorem/
 • koordynatorką ds. MHPSS.

Wymagania

 • Co najmniej tytuł magistra w dziedzinie psychologii lub pokrewnej oraz odbycie kursów w zakresie programów na rzecz zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego w warunkach kryzysu humanitarnego i innych sytuacji nadzwyczajnych
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie programów zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego, w tym istotne doświadczenie w kontekstach sytuacji nadzwyczajnych i kryzysów humanitarnych
 • Zdobywanie doświadczenia w dziedzinie wspierania rozwoju strategii, projektowania programów, prowadzenia szkoleń i świadczenia pomocy technicznej w dziedzinie MHPSS
 • Doświadczenie w dziedzinie koordynacji działań humanitarnych w kontekście MHPSS
 • Preferowane doświadczenie w zakresie wytycznych IASC i ONZ, inicjatyw społecznych w dziedzinie wsparcia psychospołecznego oraz budowania potencjału MHPSS (tj. psychologicznej pierwszej pomocy)
 • Wymagana biegła znajomość języka angielskiego i polskiego, mile widziana biegła znajomość języka ukraińskiego
 • Gotowość do podróżowania i pracy w odległych miejscach 
 • Zdolność do współpracy z różnymi zespołami i interesariuszami 
 • Zdolność do działania samodzielnego i w ramach zespołu

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Najnowsze oferty

Aktywny od: dzisiaj

Asystent / Asystentka w Dziale Księgowości

Pracodawca: EXCO A2A Polska Sp. z o.o.

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Warszawa, Ursynów

Co będzie należało do Twoich zadań? Wprowadzanie dokumentów księgowych (tj. faktur sprzedaży, faktur zakupowych, wyciągów bankowych) do programów; Numerowanie i archiwizacja dokumentów księgowych; Skanowanie i drukowanie dokumentów; Segregowanie, uzupełnianie i...

Aktywny od: dzisiaj

Asystent / Asystentka w dziale księgowości

Pracodawca: Optim Human Sp. z o.o.

ZOBACZ WIĘCEJ

wielkopolskie / Poznań

Co będzie należało do Twoich zadań? Wprowadzanie dokumentów księgowych (tj. faktur sprzedaży, faktur zakupowych, list płac, wyciągów bankowych, delegacji) do systemów księgowych, Numerowanie i archiwizacja dokumentów księgowych, Skanowanie i drukowanie...

Aktywny od: dzisiaj

Asystent ds. Konfiguracji Umów

Pracodawca: LUX MED Sp. z o.o.

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Warszawa

Twoje zadania: Wprowadzanie danych do systemów kadrowo-płacowych; Wsparcie obsługi procesów związanych z zawieraniem, aktualizacją oraz rozwiązywaniem umów cywilnoprawnych; Pomoc w pracach o charakterze administracyjnym. Nasze oczekiwania: Wykształcenie min....