Asystent rodziny

Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
Asystent rodziny
Miejsce pracy: Więcbork
Numer: StPr/22/0293
OBOWIĄZKI:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 1) prowadzenie kompleksowych działań mających na celu wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych tj.: a. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, b. opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej, c. udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, d. udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi, e. wspieranie aktywności społecznej rodzin, f. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, g. udzielanie pomocy w poszukiwaniu , podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, h. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, i. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych j. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, k. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, l. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 04 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem, m. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, 2) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, 3) dokonanie okresowej oceny sytuacji rodziny ( raz na pół roku) i przekazanie jej Dyrektorowi MGOPS, 4) sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach, 5) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, 6) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań jest niezbędna, 7) weryfikacja i przetwarzanie danych związanych z pracą z rodziną w SI POMOST, 8) zapoznanie się z gminnym programem wspierania rodziny i podejmowanie działań, które przyczynią się do realizacji zawartych w nim celów, 9) stała współpraca z innymi pracownikami w zakresie obiegu dokumentacji i informacji w ramach powierzonego stanowiska, 10) wykonywanie innych poleceń i zadań służbowych zleconych przez przełożonych. Miejsce wykonywania pracy: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku, teren miasta i gminy Więcbork

WARUNKI PRACY:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak
Uprawnienia: obsługa komputera
Uprawnienia: prawo jazdy kat B


Wymagania inne:

Wymagania w odniesieniu do kandydata: - jest obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelem innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada znajomość języka polskiego. Wykształcenie: zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2022r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U z 2022r., poz.447), Doświadczenie zawodowe: zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2022r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej ( t.j. Dz.U z 2022r.,poz.447) Szczegóły oferty wraz z załącznikami można uzyskać ze strony: www.mgopswiecbork.pl /zakładka Nabór na wolne stanowiska pracy/

Miejsce pracy:

Więcbork


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

do 2 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim

Najnowsze oferty

Aktywny od: dzisiaj

Płatny staż wakacyjny - Asystent / Asystentka w dziale kontroli wewnętrznej

Pracodawca: METRO Global Solution Center Sp. z o.o.

ZOBACZ WIĘCEJ

zachodniopomorskie / Szczecin

Czego potrzebujesz, żeby do nas dołączyć? Zdolności analitycznych Skrupulatności Znajomości angielskiego na poziomie min. B1 Chęci uczenia się Otwartości, rzetelności, umiejętności współpracy

Aktywny od: dzisiaj

Specjalista ds. Organizacji

Pracodawca: KOGENERACJA S.A.

ZOBACZ WIĘCEJ

dolnośląskie / Wrocław

Twój zakres obowiązków: Wsparcie Zarządu i Dyrektora w kwestiach organizacyjnych. Organizacja spotkań biznesowych oraz podróży służbowych. Prowadzenie dokumentacji oraz nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentów. Koordynacja korespondencji...

Aktywny od: dzisiaj

Recepcjonista / Recepcjonistka

Pracodawca: ISS Facility Services Sp. z o.o.

ZOBACZ WIĘCEJ

śląskie / Katowice

Obowiązki: Utrzymanie sprawnego i prawidłowego obiegu dokumentów w biurze Obsługę centrali telefonicznej i korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej Współpraca z dostawcami firmy m.in. z firmami kurierskimi Bieżące zakupy materiałów biurowych, organizacja i...